Školska godina 2023/2024

1. VOLONTER POMAGAČ

Volontiranje je kontinuirano, u prosjeku jednom tjedno. Volonter sudjeluje u provedbi sljedećih aktivnosti:

  • Radionice konstruktivnog provođenja slobodnog vremena i pomoći u učenju za djecu i mlade u riziku
  • Preventivno–socijalizacijske radionice za djecu i mlade u riziku.

KLIKNI I PRIJAVI SE OVDJE

2. VOLONTER SAVJETOVATELJ

Volontiranje je kontinuirano, u prosjeku jednom tjedno. Volonter sudjeluje u provedbi:

  • Individualni stručni savjetodavni rad s djecom, mladima i roditeljima u riziku.

KLIKNI I PRIJAVI SE OVDJE

ŠTO MOŽEŠ OČEKIVATI NAKON PRIJAVE?

Odabrani volonteri obvezni su sudjelovati na motivacijskom, odnosno selekcijskom intervjuu kojeg provodi voditeljica projekta.
Nakon selekcijskog intervjua, ukoliko volonter zadovoljava uvjete prijave te prihvaća uvjete volonterskog rada, dogovaraju se daljnji koraci u volontiranju, volonteru se na uvid daje Protokol o volontiranju, obavljaju se sve procedure vezano uz poštivanje volonterskih prava i obaveza, a sukladno Zakonu o volonterstvu RH (NN 84/21) te se sklapa volonterski ugovor u dva primjerka.

VOLONTERSKE ODGOVORNOSTI

Aktivnosti koje, uz kontinuiranu provedbu direktnih psihosocijalnih aktivnosti s korisnicima, ulaze u volonterski rad:

  • Vođenje evidencije volonterskih sati,
  • Kontinuirana komunikacija i suradnja s voditeljicom projekta i ostalim stručnim djelatnicima udruge,
  • Kontinuirano izvještavanje o svom radu i korisnicima putem strukturiranih mjesečnih izvještaja udruge,
  • Vođenje brige o prostoru i potrebnim materijalima za rad omogućenim od strane udruge,
  • Sudjelovanje na susretima podrške volontera s ciljem dobivanja podrške i pomoći u radu s korisnicima,
  • Sudjelovanje u evaluaciji programa (pismeni anonimni upitnici namijenjeni volonterima).

3. OSOBNI/A MENTOR/ICA – POPUNJENO!

Volontiranje je kontinuirano, jednom tjedno, u ustanovi ili na terenu. Pruža se djeci i mladima (7-14 god.) smještenim u ustanovi socijalne skrbi: CPUUZ Dugave (𝑈𝑙. 𝑂𝑡𝑜𝑛𝑎 𝑍̌𝑢𝑝𝑎𝑛𝑐̌𝑖𝑐́𝑎 14) iKuća sv. Terezije od Malog Isusa za nezbrinutu djecu (𝑉𝑟ℎ𝑜𝑣𝑒𝑐 29).


𝐔𝐥𝐨𝐠𝐞 volontera:
➡podrška djetetu u organizaciji i planiranju školskih obaveza i važnih vannastavnih aktivnosti
➡jačanje interesa djeteta za obrazovanje i sudjelovanje u životu zajednice
➡podrška djetetu za konstruktivno i korisno proveđenje slobodnog vremena.

O𝐛𝐚𝐯𝐞𝐳𝐞 volontera:
➡odgovorno obavljanje poslova u skladu s Ugovorom o volontiranju
➡pisanje mjesečnog izvještaja o radu i dostavljanje u propisanom roku
➡sudjelovanje na edukacijama i susretima podrške
➡komunikacija s odgajateljima djeteta i samostalnost u dogovorima.

𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐭𝐢 za volontera:

➡edukacija o specifičnostima rada s djecom i mladima u alternativnoj skrbi
➡mjesečna grupna podrška vođena od stručne suradnice Udruge
➡potvrda o volontiranju i upis volonterskih sati u volontersku knjižicu
➡osobno i profesionalno napredovanje te kontinuirano usavršavanje kroz edukacije.


Za volontiranje se mogu javiti punoljetne osobe 𝐛𝐢𝐥𝐨 𝐤𝐨𝐣𝐞𝐠 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐧𝐨𝐠/𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐨𝐠 𝐮𝐬𝐦𝐣𝐞𝐫𝐞𝐧𝐣𝐚 (uvjet: min SSS) senzibilizirane za rad s djecom i mladima.


𝐏𝐫𝐢𝐣𝐚𝐯𝐞 𝐬𝐞 𝐯𝐫𝐬̌𝐞 𝐧𝐚 𝐥𝐢𝐧𝐤𝐮: https://forms.gle/1cN43y9ABACLLs4g9, 𝐮𝐳 𝐝𝐨𝐬𝐭𝐚𝐯𝐮 𝐳̌𝐢𝐯𝐨𝐭𝐨𝐩𝐢𝐬𝐚 𝐧𝐚 𝐥𝐨𝐫𝐞𝐧𝐚.𝐳𝐢𝐯𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜@𝐮𝐝𝐫𝐮𝐠𝐚𝐢𝐠𝐫𝐚.𝐡𝐫 𝐝𝐨 𝟏𝟒.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟑.✍️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *