Edukacija – Upravljenje volonterskim programom

19. i 20. veljače 2024. bili su rezervirani za interaktivnu edukaciju namijenjenu organizatorima volontiranja. Tijekom dvodnevne edukacije fokusirali smo se na menadžment volontera, pružajući teorijske osnove i primjere iz prakse. Obradile su se sljedeće teme: – pojam volontiranja i dobrobiti za volontere– kako motivirati volontere– Zakon o volonterstvu– zadatke i obaveze koordinatora volontera– kako koristiti online READ MORE

Što sve volontere motivira na volontiranje?

Brojni su razlozi zašto se osobe odluče na volontiranje, a mi vam danas otkrivamo neke od najčešćih odgovora na to pitanje kod naših volontera. U skladu s našom misijom i vizijom, naši volonteri motivaciju primarno pronalaze u želji za pomaganjem drugima i vlastitom profesionalnom napretku u području pomagačkih zanimanja. Iznimno smo ponosni na sve naše READ MORE